Doplnenie príspevku "Deliteľnosť vo Fibonacciho postupnosti"

V doplnení chcem iba ozrejmiť deliteľnosť čísel z radu Fibonacciho postupnosti. Delenec a deliteľ sú z radu čísel postupnosti. Podiel je poradovým číslom  deliteľa v postupnosti.

8.8.2019 o 9:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  65x | Diskusia: 8 príspevkov

Činitele násobenia vo Fibonacciho postupnosti.

Každé párne poradie, ku ktorému je priradené číslo z Fibonacciho postupnosti, je možné rozložiť na súčin dvoch činiteľov.

6.8.2019 o 11:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  190x | Diskusia: 1 príspevok

Tvorba trojíc Pytagorových čísel z faktorizácie čísla A^2

Z každého prirodzeného čísla umocneného na druhú, dokážeme jeho faktorizáciou vytvoriť trojicu Pytagorových čísel.

6.8.2019 o 7:31 | Karma článku: 1,02 | Prečítané:  167x | Diskusia: 0 príspevkov

Deliteľnosť vo Fibonacciho postupnosti

Chcem sa podeliť s jednou zaujímavosťou platiacou vo Fibonacciho postupnosti. Nezisťoval som, či sa o tom niekde na internete píše. Preto ani neuvádzam žiadne číselné údaje.

5.8.2019 o 6:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  183x | Diskusia: 2 príspevky

Rozbor základnej trojice čísel

Pre ozrejmenie si poradia jednotlivých členov trojice čísel z Pytagorovej vety slúži tento krátky príspevok, ktorý je malou časťou rozboru spomínaného v názve článku

12.7.2019 o 6:36 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  196x | Diskusia: 0 príspevkov

Poradie základných trojíc čísel

Pri písaní zákonitostí o trojiciach Pytagorových čísel z jednotlivých súčtovsom zistil, že dodnes nesprávne chápame, ktoré číslo je A, a ktoré B.

11.7.2019 o 5:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  163x | Diskusia: 138 príspevkov

Usporiadanie základných súčtov

Voľné pokračovanie včerajšieho príspevku pojednáva o správnom usporiadaní trojíc čísel v Pytagorovej vete. Z pohľadu súčtu dvoch čísel, nie je totiž jedno, v akom poradí zapíšeme trojicu týchto čísel.  

10.7.2019 o 7:09 | Karma článku: 1,01 | Prečítané:  171x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčet čísel prepojený s Pytagorovou vetou

Všetko okolo nás je spolu prepojené a do seba zapadá. Cez súčet dvoch čísel vieme vyjadriť súčin, ale aj trojicu čísel, kde platí Pytagorova veta. Preto je Pytagorova veta prepojená s Goldbachovou hypotézou a…

9.7.2019 o 9:00 | Karma článku: 1,03 | Prečítané:  254x | Diskusia: 0 príspevkov

Výpočet ďalších kombinácií súčtu poukazujúcich na súčin dvoch prvočísel

V tejto časti si popíšeme postup výpočtu sčítanca, ktorý poukazuje na súčin ďalších dvojíc prvočísel. 

23.6.2019 o 6:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  74x | Diskusia: 0 príspevkov

Filtrácia zložených čísel z radu prvočíselných hodnôt

Voľným pokračovaním posledného príspevku je otázka, či je možné z radu všetkých prvočísel a z nich zložených čísel určiť a odstrániť nepotrebné zložené čísla. Tento článok je len začiatkom popisu, ktorý popíšem v…

21.6.2019 o 6:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  63x | Diskusia: 0 príspevkov

Goldbachova teória - súčet s prvočíslom 3

V dvoch posledných príspevkoch som písal o zákonitostiach, ktoré platia pri súčte dvoch prvočísel. Dnes využijem poznatky z vírivej matematiky a popíšem tvorbu druhého prvočísla s použitím prvočísla 3.

20.6.2019 o 7:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  81x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčin čísel

V tomto príspevku uvádzam, len na pobavenie, niektoré možnosti výpočtu súčinu dvoch činiteľov násobenia.

10.5.2019 o 10:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  76x | Diskusia: 0 príspevkov

Princíp hľadania súčtu dvoch prvočísel- II.

V poslednom príspevku sme si ukázali postup, ako nájsť k prvočíslu 3 taký druhý sčítanec, cez ktorý by bol konečný súčet párnym číslom. Voľným pokračovaním je spôsob tohto hľadania pri ľubovoľných modrých a…

8.4.2019 o 9:30 | Karma článku: 1,07 | Prečítané:  142x | Diskusia: 0 príspevkov

Princíp hľadania súčtu dvoch prvočísel

Tento príspevok venujem všetkým, ktorí hovoria o modrých a červených prvočíslach, ako o hraní sa s farbičkami. Zároveň ukážem princíp hľadania súčtu prvočísla 3 s nasledujúcim prvočíslom. Uvediem aj súvis s vírivou…

4.4.2019 o 11:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  167x | Diskusia: 0 príspevkov

Matematika

Na začiatku by som sa rád zastavil pri matematike, jej doterajšom ponímaní. Nerobím to preto, aby som sa snažil tzv. „zhodiť niekoho myslenie“. 

7.3.2019 o 10:59 | Karma článku: 1,15 | Prečítané:  365x | Diskusia: 0 príspevkov

Prečo považujem prvočísla za stavebný základ vesmíru ?

V jednom článku som popísal rozloženie čísel a prvočísel v tabuľke vírivej matematiky. Uvedomovaním si zákonitostí medzi číslami v tabuľke, prídeme na to, že súčet dvoch sčítancov je prvočíslo, či zložené číslo z…

6.3.2019 o 9:06 | Karma článku: 1,07 | Prečítané:  306x | Diskusia: 199 príspevkov

Začiatok tvorby v čase – číslo 4

-1; 0; 1 = počiatok a koniec – pravý svet. Nula je proces – myšlienka, ktorá je neustále v pohybe. Je tvoriaca a živá, ako je živá aj celá príroda, ktorá sa vyvíja. Po jednotke nasleduje číslo 2, súčet 1 + 2 + 1 je…

5.3.2019 o 8:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  104x | Diskusia: 2 príspevky

Jednoduchý popis vzniku vesmíru

Azda každého z Nás niekedy prenasledovala myšlienka pochopenia vzniku vesmíru. Hľadal som tieto teórie na wikipédii. Našiel som tri krátke popisy počiatku vesmíru, ale nenašiel som medzi nimi zásadný rozdiel.

2.3.2019 o 15:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  299x | Diskusia: 0 príspevkov

Zabudnuté v čase....

Príspevok, "Zabudnuté v čase", pojednáva o príčinách nahradenia dejov v prírode číselnými vyjadreniami a vzorcami s číselnými konštantami. Hovorí tiež o podstate prvočísel, ako o základnej stavebnej časti…

1.3.2019 o 10:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  182x | Diskusia: 0 príspevkov

Pravda, ktorá hovorí o tom, čo symbolizujú prirodzené čísla

Podľa platnosti vety "Čo vo veľkom, to v malom", ktorá hovorí o vzájomnom prepojení všetkých dejov vo vesmíre, si popíšeme myšlienky o pravom symbole čísla, ktoré nehovorí len o kvalite, či kvantite. Čo sa…

28.2.2019 o 9:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  298x | Diskusia: 22 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?