Nové poznatky o prvočíslach

V tomto príspevku uvediem niektoré poznatky o súvislostiach, ktoré platia medzi prvočíslami, ale i to, čo vplýva na platnosť, či správnosť hypotéz vyslovených o prvočíslach. 

21.8.2017 o 10:49 | Karma článku: 1,25 | Prečítané:  100x | Diskusia: 0 príspevkov

Úprava činiteľov násobenia

Voľným pokračovaním posledných dvoch príspevkov je táto časť, v ktorej poukážem na úpravu činiteľov násobenia s pripočítaním, alebo odpočítaním ďalšieho súčinu tak, aby sme dostali správny výsledok násobenia.

15.1.2017 o 8:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  99x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčin dvoch činiteľov

Využitím poznatkov z príspevku "Ako si zjednodušiť malú násobilku", dokážeme vypočítať súčin dvoch činiteľov násobenia. Postup je podobný, dodržať treba iba jednu zákonitosť.

11.1.2017 o 6:10 | Karma článku: 2,94 | Prečítané:  143x | Diskusia: 9 príspevkov

Ako si zjednodušiť malú násobilku

V jednom príspevku som už spomínal, že k výpočtu výsledkov malej násobilky stačí vedieť násobiť činitele do 5 * 5. V tomto článku si popíšeme jednoduchý postup výpočtu násobenia dvoch činiteľov od 5 do 9.

3.1.2017 o 8:36 | Karma článku: 1,80 | Prečítané:  334x | Diskusia: 28 príspevkov

Goldbachova hypotéza platí

O Goldbachovej hypotéze som písal už vo viacerých príspevkoch. Môj pohľad a názor na túto tému som neustále riešil a popisoval do najmenších podrobností. Dnes môžem s istotou povedať, že hypotéza je pravdivá. 

12.9.2016 o 11:36 | Karma článku: 1,70 | Prečítané:  240x | Diskusia: 6 príspevkov

Výpočet prvočísla podľa činiteľov prislúchajúceho prvočísla

Vo viacerých príspevkoch o počte prvočísel do p^2 sme si popisovali súvis prvočísla so vzorcom (p^2 -1 ):6. Pri výpočte daného prvočísla sú použité činitele z výsledku vyššie uvedeného vzorca.

29.7.2016 o 7:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  164x | Diskusia: 0 príspevkov

Aké informácie ukrývajú súčiny v tabuľke malej násobilky

Keď sa len tak pohľadom pozrieme na tabuľku malej násobilky, nič zvláštne v nej nevidíme. Ak jej začneme venovať zvýšenú pozornosť, zistíme v nej viacero zaujímavostí, ktoré sú v nej ukryté, Dá sa povedať, že sú až…

23.7.2016 o 8:19 | Karma článku: 2,14 | Prečítané:  229x | Diskusia: 2 príspevky

Štvrtá mocnina

V dnešnom príspevku Vám popíšem jednoduchší výpočet súčtu dvoch štvrtých mocnín. Čítali ste o tom istom aj v článku "​Súčet štvrtých mocnín dvoch po sebe nasledujúcich čísel". O čo vlastne ide ?

22.7.2016 o 6:52 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  133x | Diskusia: 0 príspevkov

Doplnenie príspevku "Obdĺžníkové číslo"

V tejto časti som chcel iba doplniť informácie zo včerajšieho článku a popísať cez číselné hodnoty rozdiel dvoch tretích mocnín.

21.7.2016 o 6:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  89x | Diskusia: 0 príspevkov

Obdĺžnikové číslo

Vo viacerých príspevkoch sme si už písali o obdĺžnikových číslach a výpočtoch druhých mocnín z daného obdĺžnikového čísla. Dnes si ukážeme, čomu sa rovná súčet obdĺžnikového čísla a dvoch druhých mocnín z neho…

20.7.2016 o 6:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  177x | Diskusia: 0 príspevkov

Tretia mocnina

Vo viacerých príspevkoch sme si hovorili o tretích mocninách. V tomto článku Vám popíšem, čomu sa rovná tretia mocnina ľubovoľného čísla a rozdiel dvoch po sebe idúcich tretích mocnín.

19.5.2016 o 9:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  173x | Diskusia: 1 príspevok

Rozdiel piatych mocnín dvoch po sebe nasledujúcich činiteľov

V článku o  koncovkách n-tých mocnín sme si hovorili, že koncovky výsledkov pri n^1 sú totožné s n^5; n^9; n^13 atď. To znamená, že koncové číslo každej piatej mocniny dvoch po sebe nasledujúcich činiteľov bude vždy…

18.5.2016 o 8:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  117x | Diskusia: 1 príspevok

Kedy bude prvočísel červenej farby viacej

V predchádzajúcej časti sme si opísali, prečo je modrých prvočísel o niečo viacej ako červených. Teraz si všeobecne, na základe logických myšlienok, povieme, kedy nastane situácia, že prvočísel červenej farby bude…

21.4.2016 o 7:37 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  143x | Diskusia: 0 príspevkov

Prečo je prvočísel modrej farby viacej ?

Táto časť sa zaoberá myšlienkou, prečo je v nekonečnom rade prirodzených čísel modrých prvočísel v tvare 6 * x - 1 o niečo viacej ako červených v tvare 6 * x + 1, 

20.4.2016 o 5:48 | Karma článku: 6,25 | Prečítané:  159x | Diskusia: 0 príspevkov

Určovanie prvočísel z dvoch známych prvočísel

V tomto článku si ukážeme, akým spôsobom vieme podľa určitých podmienok zistiť možné prvočíslo v rade prirodzených čísel. 

19.4.2016 o 5:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  125x | Diskusia: 0 príspevkov

Výpočet prvočísel z dvoch postupností – krížová metóda

Ak si vedľa seba vo vertikálnom smere napíšeme postupnosť všetkých prirodzených čísel a rad párnych čísel, vieme si z nich vypočítať všetky existujúce prvočísla od 5 vyššie.

5.4.2016 o 7:50 | Karma článku: 2,20 | Prečítané:  157x | Diskusia: 4 príspevky

Metóda výpočtu dvoch prvočísel z Goldbachovej hypotézy

Výpočet je založený na poznatkoch z tabuľky rovnoramenného trojuholníka. Hodnoty sú v trojuholníku umiestnené v smere uhlopriečok, ktoré vychádzajú od ľubovoľného prvočísla smerom dole a smerom hore. 

2.4.2016 o 6:05 | Karma článku: 1,23 | Prečítané:  172x | Diskusia: 0 príspevkov

Počet prvočísel do p^2 ; posun o 6.

O posune o šesť sme si hovorili v časti o nových poznatkoch pri výpočte počtu prvočísel od 1^2 do p^2. V tomto príspevku som chcel poukázať na to, ako sa všetky čísla spoločne dopĺňajú.

31.3.2016 o 8:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  104x | Diskusia: 0 príspevkov

Prepojenie trojuholníkových, štvorcových a obdĺžnikových čísel

Aké vzťahy, súvislosti a zákonitosti, platia medzi radom trojuholníkových, štvorcových a obdĺžnikových čísel si niečo povieme v nasledujúcom príspevku.

30.3.2016 o 10:08 | Karma článku: 3,03 | Prečítané:  211x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčet dvoch prvočísel

V poslednom príspevku sme si popísali tvorbu tabuľky rovnoramenného trojuholníka cez riadky. Dnes popíšem, akým spôsobom priradíme k ľubovoľnému prvočíslu hodnotu z tabuľky tak, aby vzniklo iné prvočíslo z…

1.3.2016 o 7:30 | Karma článku: 1,09 | Prečítané:  190x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?