Úvaha o myšlienke a vedomí

V tomto krátkom príspevku, popíšem úvahu o neurónovej sieti a vedomí človeka, pretože dodnes nikto presne nedokázal, kde sa myšlienky človeka nachádzajú, alebo odkiaľ k nám prichádzajú. 

4.10.2020 o 7:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  50x | Diskusia: 0 príspevkov

Prepojenie čísel s pohybom energií

Uvediem myšlienky k „Teórii všetkého“, ktorú sa snažím neustále dopĺňať podľa znalostí a metód súčasnej civilizácie. Vyberám si len poznatky, ktoré ma oslovia. O nich premýšľam ďalej a tvorím možný scénar existencie…

26.9.2020 o 7:17 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  51x | Diskusia: 0 príspevkov

Tvorba hmoty a života

Neustále myšlienkovite dopĺňam a rozvíjam svoju "Teóriu všetkého", ktorú popisujem číselnými metódami a základnými pohybmi energií vo vesmíre. Tie následne tvoria hmotu a život cez geometriu priestoru…

1.9.2020 o 16:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  92x | Diskusia: 0 príspevkov

Úryvok z pripravovanej knihy "Symbol života":

V tomto príspevku sa dozviete, čo je skryté za číslami - hodnotami v tabuľke rozloženia prvočísel v rade prirodzených čísel.

27.2.2020 o 8:41 | Karma článku: 1,05 | Prečítané:  291x | Diskusia: 2 príspevky

Doplnenie príspevku "Deliteľnosť vo Fibonacciho postupnosti"

V doplnení chcem iba ozrejmiť deliteľnosť čísel z radu Fibonacciho postupnosti. Delenec a deliteľ sú z radu čísel postupnosti. Podiel je poradovým číslom  deliteľa v postupnosti.

8.8.2019 o 9:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  150x | Diskusia: 9 príspevkov

Činitele násobenia vo Fibonacciho postupnosti.

Každé párne poradie, ku ktorému je priradené číslo z Fibonacciho postupnosti, je možné rozložiť na súčin dvoch činiteľov.

6.8.2019 o 11:19 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  261x | Diskusia: 1 príspevok

Tvorba trojíc Pytagorových čísel z faktorizácie čísla A^2

Z každého prirodzeného čísla umocneného na druhú, dokážeme jeho faktorizáciou vytvoriť trojicu Pytagorových čísel.

6.8.2019 o 7:31 | Karma článku: 1,01 | Prečítané:  210x | Diskusia: 0 príspevkov

Deliteľnosť vo Fibonacciho postupnosti

Chcem sa podeliť s jednou zaujímavosťou platiacou vo Fibonacciho postupnosti. Nezisťoval som, či sa o tom niekde na internete píše. Preto ani neuvádzam žiadne číselné údaje.

5.8.2019 o 6:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  226x | Diskusia: 2 príspevky

Rozbor základnej trojice čísel

Pre ozrejmenie si poradia jednotlivých členov trojice čísel z Pytagorovej vety slúži tento krátky príspevok, ktorý je malou časťou rozboru spomínaného v názve článku

12.7.2019 o 6:36 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  249x | Diskusia: 0 príspevkov

Poradie základných trojíc čísel

Pri písaní zákonitostí o trojiciach Pytagorových čísel z jednotlivých súčtovsom zistil, že dodnes nesprávne chápame, ktoré číslo je A, a ktoré B.

11.7.2019 o 5:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  217x | Diskusia: 138 príspevkov

Usporiadanie základných súčtov

Voľné pokračovanie včerajšieho príspevku pojednáva o správnom usporiadaní trojíc čísel v Pytagorovej vete. Z pohľadu súčtu dvoch čísel, nie je totiž jedno, v akom poradí zapíšeme trojicu týchto čísel.  

10.7.2019 o 7:09 | Karma článku: 1,01 | Prečítané:  208x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčet čísel prepojený s Pytagorovou vetou

Všetko okolo nás je spolu prepojené a do seba zapadá. Cez súčet dvoch čísel vieme vyjadriť súčin, ale aj trojicu čísel, kde platí Pytagorova veta. Preto je Pytagorova veta prepojená s Goldbachovou hypotézou a…

9.7.2019 o 9:00 | Karma článku: 1,03 | Prečítané:  288x | Diskusia: 0 príspevkov

Výpočet ďalších kombinácií súčtu poukazujúcich na súčin dvoch prvočísel

V tejto časti si popíšeme postup výpočtu sčítanca, ktorý poukazuje na súčin ďalších dvojíc prvočísel. 

23.6.2019 o 6:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  187x | Diskusia: 0 príspevkov

Filtrácia zložených čísel z radu prvočíselných hodnôt

Voľným pokračovaním posledného príspevku je otázka, či je možné z radu všetkých prvočísel a z nich zložených čísel určiť a odstrániť nepotrebné zložené čísla. Tento článok je len začiatkom popisu, ktorý popíšem v…

21.6.2019 o 6:46 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  93x | Diskusia: 0 príspevkov

Goldbachova teória - súčet s prvočíslom 3

V dvoch posledných príspevkoch som písal o zákonitostiach, ktoré platia pri súčte dvoch prvočísel. Dnes využijem poznatky z vírivej matematiky a popíšem tvorbu druhého prvočísla s použitím prvočísla 3.

20.6.2019 o 7:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  131x | Diskusia: 0 príspevkov

Súčin čísel

V tomto príspevku uvádzam, len na pobavenie, niektoré možnosti výpočtu súčinu dvoch činiteľov násobenia.

10.5.2019 o 10:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  553x | Diskusia: 0 príspevkov

Princíp hľadania súčtu dvoch prvočísel- II.

V poslednom príspevku sme si ukázali postup, ako nájsť k prvočíslu 3 taký druhý sčítanec, cez ktorý by bol konečný súčet párnym číslom. Voľným pokračovaním je spôsob tohto hľadania pri ľubovoľných modrých a…

8.4.2019 o 9:30 | Karma článku: 1,07 | Prečítané:  216x | Diskusia: 0 príspevkov

Princíp hľadania súčtu dvoch prvočísel

Tento príspevok venujem všetkým, ktorí hovoria o modrých a červených prvočíslach, ako o hraní sa s farbičkami. Zároveň ukážem princíp hľadania súčtu prvočísla 3 s nasledujúcim prvočíslom. Uvediem aj súvis s vírivou…

4.4.2019 o 11:03 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  192x | Diskusia: 0 príspevkov

Matematika

Na začiatku by som sa rád zastavil pri matematike, jej doterajšom ponímaní. Nerobím to preto, aby som sa snažil tzv. „zhodiť niekoho myslenie“. 

7.3.2019 o 10:59 | Karma článku: 1,15 | Prečítané:  416x | Diskusia: 0 príspevkov

Prečo považujem prvočísla za stavebný základ vesmíru ?

V jednom článku som popísal rozloženie čísel a prvočísel v tabuľke vírivej matematiky. Uvedomovaním si zákonitostí medzi číslami v tabuľke, prídeme na to, že súčet dvoch sčítancov je prvočíslo, či zložené číslo z…

6.3.2019 o 9:06 | Karma článku: 1,07 | Prečítané:  340x | Diskusia: 199 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?